Kontakt oss om dette produktet.

Kontakt din nærmeste Lena Maskin avdeling

 

MULTIVA er en finsk redskapsprodusent som produserer harver, kombisåmaskiner, tromler og tilhengere av forskjellige typer.

HORSCH er en ledende tysk produsent av redskap til jordbearbeiding, såing og sprøyting.

LEMKEN er en ledende intenasjonal produsent av landbruksredskap til jordarbeiding, såing og plantebeskyttelse.

Maschio rotorharv er velegnet i både korn- og grønnsaksproduksjon, samt til fornying av gammel grasmark uten å pløye.